About IDEAS

 

IDEAS Đường giây thông tin trực tuyến về dịch vụ cho người khuyết tật

Quý vị hoặc người được quý vị chăm sóc có thể cần trợ giúp để nhìn thấy, nghe, tập lên tiếng hoặc đi đây đi đó. Chúng tôi có thông tin miễn phí để giúp quý vị. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi số MIỄN PHÍ 1800 029 904. Chúng tôi sẽ lắng nghe kỹ.

Ở Úc hỏi để tìm trả lời là điều được quí trọng. Một trong những câu hỏi hay nhất là: “Dịch vụ có thể cho tôi thông tin gì để giúp con, người thân và gia đình của tôi?”

Chúng tôi có thể tìm trợ giúp gần nhà cho quý vị. Thí dụ như:

  • Phương tiện di chuyển dễ dàng
  • Việc làm có sự trợ giúp
  • Giáo dục đặc biệt
  • Trợ giúp tại gia
  • Dụng cụ và thiết bị giúp sự khiếm khuyết
  • Kỹ năng sống
  • Các chọn lựa khi đi nghỉ mát/giải trí
  • Giúp với quyền lợi của quý vị
  • Và nhiều việc khác nữa

Nếu quý vị gọi điện thoại cho chúng tôi thì chúng tôi bắt buộc phải giữ mật những gì quý vị nói với chúng tôi. Chúng tôi có thể trợ giúp miễn phí cho quý vị và sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì ở quý vị.

Có khuyết tật không phải là điều hổ thẹn. Được chấp nhận một cách thanh nhã là điều lợi ích nhiều nhất cho người có khuyết tật. Có khuyết tật là một chuyện bình thường trong thời gian trên trái đất này của ta. Điều quan trọng là đừng đem giấu giếm một người có khuyết tật hoặc hy vọng rằng khuyết tật này sẽ biến đi. Có nhiều dịch vụ trợ giúp và có thể phát triển nhiều kỹ năng. Người có khuyết tật có thể có cuộc sống tốt đẹp theo ý của họ.

Ở Úc có nhiều dịch vụ trợ giúp gia đình, trẻ em, thanh thiếu niên và người cao niên có khuyết tật và gia đình của họ. Vấn đề khó khăn là quý vị có thể không biết phải bắt đầu từ đâu, hỏi ai, ngay cả phải hỏi điều gì. Tuy nhiên quý vị dùng từ dễ hiểu hằng ngày để giải thích ý của mình cũng được. Dùng từ ngữ đơn giản để mô tả chuyện xảy ra. Như thế thì mọi người sẽ hiểu quý vị.

Ở Úc đối xử bất công bằng với một người vì khuyết tật, sắc tộc, giới tính hay tôn giáo là điều bất hợp pháp.

Nếu quý vị không nói được tiếng Anh quý vị vẫn có thể liên lạc được với chúng tôi. Để làm điều này quý vị cần phải gọi Dịch Vụ Thông Ngôn và Phiên Dịch (Translating and Interpreting Service - TIS) số 131450, và nói cho họ biết quý vị từ đâu đến và nói ngôn ngữ gì. Nếu quý vị nói được bằng tiếng Anh thì sẽ dễ dàng hơn, tuy nhiên nếu quý vị nói không được thì thông dịch viên sẽ giải được. Thông dịch viên sẽ cùng quý vị gọi điện thoại cho chúng tôi ở dịch vụ IDEAS số 02 69473377 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Thông dịch viên và IDEAS sẽ cùng nói chuyện với quý vị trên một đường giây điện thoại. Như những chuyên viên khác, thông dịch viên phải giữ mật tất cả mọi việc. Thông dịch viên không được nói cho bất cứ một ai biết về quý vị hay gia đình của quý vị, ngoại trừ khi nào quý vị đồng ý hoặc khi có trẻ em đang gặp nguy hiểm.

Có nhiều dịch vụ trợ giúp khác nhau sẳn có cho quý vị, thế nên điều quan trọng là quý vị phải tiếp tục hỏi:

Dịch vụ có thể cho tôi thông tin nào khác để có thể giúp con, cha mẹ và gia đình của tôi? 

 

Để xử dụng trang mạng này bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gõ ngôn ngữ của quý vị vào trong ô tìm kiếm trên trang nhà và bấm nhập.Tất cả thông tin bằng Việt Ngữ sẽ nhẩy lên. Nếu quý vị đang tìm kiếm cái gì khác thì hãy dùng nút màu đỏ ở giữa và bắt đầu đi từ đó, chúng tôi luôn luôn sẳn sàng nói chuyện với quý vị từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều thứ Hai đến thứ Sáu, gửi Tin Nhắn Ngắn (SMS) hay điện thư email để cố gắn cung cấp thông tin hữu ích nhất cho quý vị.

Quý vị cũng có thể xử dụng Dịch Vụ Tiếp Âm/Nhắn Tin Quốc Gia (National Relay Service), đây là giải pháp cho những người điếc hay kém thính giác hoặc khả năng nói. www.relayservice.gov.au

 

Điện Thoại: 1800 029 904

Tin Nhắn SMS MIỄN PHÍ: 0458 296 602

 131 450

 

Các số điện thoại Tiếp Âm/Nhắn Tin 24/24

TTY(Điện Thoại Đánh Chữ)/các cuộc gọi nói: 133 677

Speak and Listen (Nói và Nghe): 1300 555 727

Nhắn Tin Ngắn SMS: 0423 677 767